Menu

Často kladené otázky

Někdy se může zdát něco složité, nebo naopak není něco jasné. Doufám, že vám tyto odpovědi na často kladené otázky pomůžou.

V rámci programu Metabolic Balance® Vás budu doprovázet čtyřmi na sebe navazujícími fázemi. V úvodním pohovoru provedu anamnézu a zapíši potřebné údaje. Dále bude odebrána krev. Po vyhodnocení krevního vzorku v laboratoři se sjednotí všechny výsledky a údaje. V institutu pak počítačový program vyhotoví na základě získaných dat Váš individuální jídelní plán. Následně Vám předám hotový plán a vysvětlím dopodrobna celý průběh.

Začínáte první přípravnou fází, která trvá dva dny. Poté následuje druhá, takzvaná přísná fáze, ta je v plánu důkladně popsána. Kromě toho Vás budu touto fází doprovázet. Fáze trvá nejméně 14 dní, zpravidla ale déle, dokud jste nedosáhli hmotnosti podle Vašeho přání. V následné třetí přechodové fázi zavádíte do jídelníčku další nové potraviny. I v této fázi Vás budu dále doprovázet. Program končí čtvrtou, udržovací fází, která je pak velmi lehce proveditelná a trvale začlenitelná do Vašeho života. Nyní můžete, díky dodržování dobře známých pravidel, trvale pojistit dosažený úspěch.

Ne, odmítáme samotné odesílání, či předávání jídelních plánů bez odborného doprovodu, protože považujeme kvalitní a kompetentní poradenství za jednu z podmínek úspěchu. Využijte kontakt s Metabolic Balance® poradcem – bude Vám podporou (i morální) a pomůže Vám překonat případné překážky.

Váš jídelní plán je tak dalece všestranný, každý den si můžete individuálně předem naplánovat. Jídlo si můžete vzít s sebou - buďte vynalézaví – velmi ráda Vám poradím, jak na to.

Vaše tělo potřebuje ke strávení přijatého jídla přiměřený čas a oddech. Každá „svačinka“ mezi jídly naruší proces látkové výměny a tělo se Vám za ni odvděčí známými návaly takzvaného vlčího hladu. Dodržujte proto prosím důsledně pětihodinové přestávky mezi jídly.

Ne. Když se Vaše látková výměna přizpůsobila novému způsobu stravování a Vy jste dosáhli Vašeho cíle, přecházíte do třetí a čtvrté fáze. Tyto slouží k uvolnění pravidel a k udržení dosaženého úspěchu. Nadále platí jen několik již zažitých pravidel. Ale buďte bez obav – tak jako mnoho ostatních účastníků programu se naučíte rozpoznat sami, které potraviny Vám dělají dobře a které ne. A jestliže jste si jednou či víckrát zahřešili, pak se prostě mezitím vrátíte na pár dní zpět do přísné fáze a hned máte zase vše pod kontrolou.

Ano, měli byste. Váš osobní jídelní plán není žádný produkt náhody, ale vychází z Vašich specifických laboratorních výsledků a osobní anamnézy a ty jsou tak jedinečné jako Váš otisk prstů. Vybrané potraviny podporují Vaši látkovou výměnu a dodávají Vám látky, které Vám doposud chyběly. Vyzkoušejte i potraviny a způsoby přípravy, které Vám doposud nebyly známé. Ráda Vám zprostředkuji recepty, které Vám pomohou dobře pracovat s Vaším novým jídelním plánem.

Hlavně v přísné fázi je nezbytně nutné, abyste přesně dodržovali udaná množství, neboť tyto údaje korespondují s Vámi udanou cílovou hmotností. Po dosažení vytyčeného cíle s Vámi zkonzultuji, do jaké míry je možné se od uvedeného množství odchýlit.

Budete-li se přesně držet plánu, budete jíst méně než před tím, a to pomalu a s chutí! Na konci každého jídla budete sytí – jíte třikrát denně potraviny bohaté na energii a nebudete hladovět. Mezi jídly musíte dostatečně pít a takto jste dostatečně zásobeni potřebnou energií. Budete-li v prvních dnech programu pociťovat večer únavu, dopřejte Vašemu tělu odpočinek a běžte prostě o něco dříve spát. Tím podpoříte dosažení Vámi vytyčených cílů.

Samozřejmě ano. Zohledníme tuto skutečnost při sestavování plánu - například u množství konzumovaných potravin. Pro Vaše zdraví, kondici a vitalitu uděláte i tak něco prospěšného. Vše spolu prokonzultujeme a sdělíte mi Vaše speciální požadavky – ráda Vám poradím.

Metabolic Balance® není žádná dieta v běžném slova smyslu, je to především program na úpravu metabolismu. Váš plán je Váš plán. Zohledňuje jedině Vaše laboratorní výsledky, Váš metabolismus a Vaše osobní stravovací zvyklosti. Zajišťuje Vám úspěšnost a současně se učíte vypozorovat, jaké potraviny Vám dělají dobře a jaké nikoliv. Je ve Vašich rukách, zda dosažený cíl udržíte. Váš individuální plán je osobní návod k dlouhodobému úspěchu.